Γαλλία

Η Γαλλία με πληθυσμό 66 εκατομμύρια ,πρωτεύουσα το Παρίσι και ένα από τα ιδρυτικά μέλη  της Ε.Ε. είναι μια ανεπτυγμένη χώρα με πολύ υψηλό δείκτη ανάπτυξης Είναι μια χώρα που την βρέχει η Μεσόγειος θάλασσα αλλά και ο Ατλαντικός Ωκεανός και βρίσκεται στα δυτικά της Ευρωπαϊκής ηπείρου.

Το κόστος ζωής ποικίλλει ανά περιοχή. Στο Παρίσι, στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις τουριστικές περιοχές είναι μεγαλύτερο απ’ ότι στην περιφέρεια.

Το σύστημα ασφάλισης διατίθεται σε όλους τις υπαλλήλους κάθε ασφαλισμένος επιλέγει ελεύθερα τον γιατρό του, ενώ παράλληλα του παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε ειδικευμένους γιατρούς. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ) στη Γαλλία παρέχεται κυρίως από ιδιώτες γιατρούς.

Ο υπολογισμός του φόρου εισοδήματος βασίζεται σε  φορολογικές κλίμακες και η αντιστοιχία γίνεται με βάση την  κατάσταση και τις οικογενειακές δαπάνες του πολίτη. Η Γαλλική Κυβέρνηση έχει καθιερώσει το 35ωρο κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα κανονικής άδειας 2,5 ημερών/μήνα  από τον πρώτο µήνα εργασίας.

Η φοίτηση για παιδιά έως 0- 16 ετών είναι δωρεάν  και περιλαμβάνει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τον πρώτο κύκλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .Ο δήμος σε κάθε περιφέρεια της Γαλλίας αναλαμβάνει την εγγραφή των μαθητών στα σχολεία της προσχολικής και πρωτοβάθμιας.

Το επίπεδο ζωής των Γάλλων είναι υψηλό. Η χώρα έχει καλές έως  άριστες υποδομές στην παιδεία, τις συγκοινωνίες, τη δημόσια υγεία, τις τηλεπικοινωνίες, τον αθλητισμό και άλλους τομείς, ικανοποιητική δημόσια διοίκηση και αρκετά υγιή οικονομία. Διαθέτει πλούσια πολιτιστική παράδοση και ηγετική θέση στην παγκόσμια σκηνή.