Δανία

Με 6  εκατομμύρια πληθυσμό η  Δανία είναι η πιο πεδινή σε σχέση με τις άλλες σκανδιναβικές χώρες. Αποτελείται από τη χερσόνησο της Γιουτλάνδης και ένα αρχιπέλαγος με 400 περίπου νησιά, συνορεύει από ξηράς με τη Γερμανία, ενώ συνδέεται οδικώς μέσω της γέφυρας Oresund με την πόλη Μάλμε της Σουηδίας. ΟΙ Σημαντικότεροι εταίροι της είναι η Γερμανία ,η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο .

Ο δείκτης ανεργίας είναι σχεδόν μηδενικός , η Δανία επιτυγχάνει την εργασιακή ειρήνη με συλλογικές διαπραγματεύσεις όπου οι κοινωνικοί εταίροι-φορείς μπορούν από κοινού να συμφωνήσουν για τα ημερομίσθια, τους όρους εργασίας και τα επιδόματα . Κρίσιμο στοιχείο σε αυτό το μοντέλο είναι το ότι αφενός η Δανική εργοδοσία μπορεί να απολύει και να προσλαμβάνει µε ελάχιστες διαδικασίες και χωρίς κόστος, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να προσαρμόζονται στις αλλαγές των αγορών χωρίς απώλειες, και αφετέρου οι απολυμένοι εργαζόμενοι δεν ζημιώνονται σημαντικά, αφού η πολιτεία τους παρέχει άμεσα επιδόματα που λίγο δια­φέρουν από τις πρότερες αποδοχές τους

Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες συμ­φωνούν στην επιτυχία του Δανικού μοντέλου .Μπορεί η φορολογία εισοδήματος στη Δανία να βρίσκεται ανάμεσα στις υψηλότερες του κόσμου παρ όλα αυτά είναι μια ευημερούσα, ειρηνική και δημοκρατική χώρα που προσφέρει καλή υγειονομική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση, επιχειρηματικές ευκαιρίες  και δωρεάν παιδεία σε όλους τους κατοίκους της χώρας.

Η Δανία υποστηρίζει τους γονείς εργαζόμενους οι οποίοι λαμβάνουν συνολικά 52 εβδομάδες γονικής άδειας. Οι μητέρες επιδοτούνται μέχρι 18 εβδομάδες αλλά και οι πατέρες λαμβάνουν την δική τους οικονομική ενίσχυση, τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε δωρεάν ή χαμηλού κόστους φροντίδα.

Η Δανία είναι ένα Δημοκρατικό ,φιλειρηνικό και σύγχρονο κράτος οι περισσότεροι Δανοί έχουν υψηλό βιοτικό επίπεδο και αυτό γιατί ο πλούτος μοιράζεται ισάριθμα δύσκολά θα δείτε δισεκατομμυριούχο  ή φτωχό  δίνεται μεγάλη έμφαση στην ισότητα και στο ιδανικό ότι όλοι είναι ίσοι και πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τον ίδιο σεβασμό ανεξάρτητα από την κοινωνική ή την εθνική τους προέλευση. Αυτή η ανεκτική ατμόσφαιρα καθιστά εύκολο για έναν αλλοδαπό να εγκατασταθεί στην Δανία.