Σουηδία

Με πληθυσμό 9.5 εκατομμύρια Το Βασίλειο της Σουηδίας είναι σκανδιναβική χώρα στη βόρεια Ευρώπη ασχέτως  της χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας ,  διαθέτει πλούσιους φυσικούς πόρους σε νερό, ξυλεία και σιδηρομεταλλεύματα και οι πολίτες της απολαμβάνουν υψηλό βιοτικό επίπεδο καθώς σαν χώρα γενικά θεωρείται σύγχρονη, πολιτικά φιλελεύθερη και με ισχυρό κοινωνικό κράτος.

Αν και οι δαπάνες διαβίωσης στη Σουηδία είναι πολύ υψηλότερες από τις περισσότερες χώρες της δυτικής Ευρώπης   παραμένει μία από τις πιο ισότιμες χώρες όσον αφορά την κατανομή εισοδήματος και έχει έναν από τους πιο χαμηλούς δείκτες φτώχειας ανά τον κόσμο, αποτελεί δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης και κατατάσσεται  στις χώρες που παρέχουν υψηλή ποιότητα ζωής.
οι κρατήσεις για τους μισθωτούς   είναι 
περίπου 30%  και μπορεί να πληρώνουν υψηλούς φόρους για το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας αλλά Παρ όλα αυτά έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μία ισορροπία στην κοινωνία.

Οι συβάσεις εργασίας στη Σουηδία μπορούν να είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η προσωρινή εργασία (π.χ. σύβαση έργου) επιτρέπεται µόνο έως την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή όταν κάποιος εργάζεται αντικαθιστώντας κάποιον εργαζόμενο. Επιτρέπεται δοκιμαστική πρόσληψη µε ανώτατο όριο τους 6 μήνες και πάντα σύμφωνα µε τις συλλογικές συβάσεις εργασίας. Οι εργασιακές σχέσεις στη Σουηδία καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις συλλογικές συβάσεις εργασίας που υπογράφουν οι ενώσεις των εργαζομένων µε τους συνδέσμους των εργοδοτών. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι στη Σουηδία είναι µέλη συνδικαλιστικών ενώσεων. Στη Σουηδία γενικά εργάζονται 40 ώρες την εβδομάδα και κάθε εργαζόμενος δικαιούται γενικά κανονική άδεια τουλάχιστον 25 εργάσιμων ημερών.

Η εκπαίδευση είναι δωρεάν το σύστημα υγείας είναι οικονομικό και η μέριμνα για τα παιδία και την 3η ηλικία είναι ισότιμη και έχουν πρόσβαση όλοι όσοι ζουν και εργάζονται εκεί.

Στη Σουηδία η υποχρεωτική εκπαίδευση έχει τη μορφή βασικής εκπαίδευσης για παιδιά από 7 έως 16 ετών. Ωστόσο, τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να αρχίσουν το σχολείο έξι χρονών, εφόσον το επιθυμούν οι γονείς. Η παρακολούθηση δεν είναι υποχρεωτική για το παιδί. Το σχολικό έτος αρχίζει τον Αύγουστο και τελειώνει τον Ιούνιο και χωρίζεται σε δύο περιόδους. Σύμφωνα µε το νόμο για την εκπαίδευση, η σχολική φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά που κατοικούν στη Σουηδία. Ολόκληρη η υποχρεωτική σχολική φοίτηση είναι μικτή (αρρένων και θηλέων) και παρέχεται δωρεάν. Οι κοινότητες υποχρεούνται να παρέχουν δωρεάν στους μαθητές όλο το απαραίτητο υλικό για τη σχολική εργασία, ιδίως τα βιβλία, καθώς και τη μεταφορά προς το σχολείο αλλά και η σίτιση.Το απολυτήριο χορηγείται στο τέλος της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης ή νωρίτερα αν ο μαθητής συμπληρώσει µε επιτυχία το ένατο σχολικό έτος. Εκτός από τη δωρεάν παροχή εκπαιδευτικού υλικού και μεταφοράς, όλα τα παιδιά στη Σουηδία δικαιούνται ένα γενικό επίδομα τέκνου έως την ηλικία των 16 ετών, στη συνέχεια υπάρχει ένα εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο καλύπτει τους μήνες εκείνους κατά τους οποίους ο μαθητής παραμένει στην υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση µετά την ηλικία των 16 ετών.

Η Σουηδία εδώ και πολλά χρόνια είναι μεταξύ των χωρών που βρίσκονται στην κορυφή, όσον αφορά στην έρευνα και στην ανάπτυξη τεχνολογίας στην Ε.Ε. Επίσης παραμένει µια ανεπτυγμένη βιομηχανική χώρα µε εύρωστο κατασκευαστικό τομέα και ανεπτυγμένο τον τομέα της πληροφορικής (ΙΤ), παρόλη την κρίση που αντιμετώπισε διεθνώς τα τελευταία χρόνια ο κλάδος. Επομένως υπάρχει στην Σουηδική αγορά εργασίας ανάγκη εξειδικευμένων επιστημόνων και μηχανικών. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό µε την μεγάλη εμπειρία της σουηδικής κοινωνίας, τόσο σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης, όσο και στο επίπεδο των απλών ανθρώπων, στην υποδοχή και στην ομαλή ενσωμάτωση μεταναστών καθιστά τη Σουηδία ελκυστικό προορισμό για έναν ευρωπαίο που θέλει να εργασθεί εκτός της χώρας προέλευσης του.