Παθολόγοι για την Σουηδία

Ψάχνουμε άμεσα  Ιατρούς στις παρακάτω ειδικότητες:

  • Παθολογία
  • Κυτταροπαθολογία
  • Παθολογική Ογκολογία
  • Παθολογοανατομία

Πρόκειται για μια πιλοτική πρωτοβουλία σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που θα στελεχωθεί  από  Έλληνες Ιατρούς και Ιατρούς άλλων EU χωρών. 

Οι Ιατροί θα έχουν την ευκαιρία πέρα των καθημερινών τους αρμοδιοτήτων  να δραστηριοποιηθούν και να ερευνήσουν το επιστημονικό πεδίο της Παθολογίας .
Για οποιαδήποτε πληροφορία στείλτε μας το βιογραφικό σας στα αγγλικά στο alpha.employment@outlook.com  και εμείς θα έρθουμε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας .