Η Γαλλία με πληθυσμό 66 εκατομμύρια ,πρωτεύουσα το Παρίσι και ένα από τα ιδρυτικά μέλη  της Ε.Ε. είναι μια ανεπτυγμένη χώρα με πολύ υψηλό δείκτη ανάπτυξης Είναι μια χώρα που την βρέχει η Μεσόγειος θάλασσα αλλά και ο Ατλαντικός Ωκεανός και βρίσκεται στα δυτικά της Ευρωπαϊκής ηπείρου.

Το κόστος ζωής ποικίλλει ανά περιοχή. Στο Παρίσι, στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις τουριστικές περιοχές είναι μεγαλύτερο απ’ ότι στην περιφέρεια.

Το σύστημα ασφάλισης διατίθεται σε όλους τις υπαλλήλους κάθε ασφαλισμένος επιλέγει ελεύθερα τον γιατρό του, ενώ παράλληλα του παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε ειδικευμένους γιατρούς. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ) στη Γαλλία παρέχεται κυρίως από ιδιώτες γιατρούς.

Ο υπολογισμός του φόρου εισοδήματος βασίζεται σε  φορολογικές κλίμακες και η αντιστοιχία γίνεται με βάση την  κατάσταση και τις οικογενειακές δαπάνες του πολίτη. Η Γαλλική Κυβέρνηση έχει καθιερώσει το 35ωρο κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα κανονικής άδειας 2,5 ημερών/μήνα  από τον πρώτο µήνα εργασίας.

Η φοίτηση για παιδιά έως 0- 16 ετών είναι δωρεάν  και περιλαμβάνει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τον πρώτο κύκλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .Ο δήμος σε κάθε περιφέρεια της Γαλλίας αναλαμβάνει την εγγραφή των μαθητών στα σχολεία της προσχολικής και πρωτοβάθμιας.

Το επίπεδο ζωής των Γάλλων είναι υψηλό. Η χώρα έχει καλές έως  άριστες υποδομές στην παιδεία, τις συγκοινωνίες, τη δημόσια υγεία, τις τηλεπικοινωνίες, τον αθλητισμό και άλλους τομείς, ικανοποιητική δημόσια διοίκηση και αρκετά υγιή οικονομία. Διαθέτει πλούσια πολιτιστική παράδοση και ηγετική θέση στην παγκόσμια σκηνή.

Με 80 εκατομμύρια  πληθυσμό η Γερμανία είναι η 4η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στον κόσμο χωρίζεται σε 16 ομόσπονδα κρατίδια της .

Η Γερμανία δεν είναι ακριβή χώρα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το κόστος των ειδών διατροφής, της στέγασης, της ένδυσης, των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, κ.λπ. αντιστοιχεί στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά οι αποδοχές αλλά και το κόστος ζωής αυξάνουν όσο πιο νότια και δυτικά βρίσκεσαι, με τις ακριβές πόλεις να είναι το Μόναχο, και Φρανκφούρτη .

Η Γερμανία διαθέτει ένα από τα αρτιότερα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στον κόσμο, το οποίο θεμελιώθηκε τη δεκαετία του 1880 και αποτελεί πρότυπο για ανάλογα συστήματα άλλων χωρών. Σύμφωνα με αυτό, η κοινωνική και ιατρική ασφάλιση είναι υποχρεωτική για τις περισσότερες ομάδες εργαζομένων, ενώ οι εργοδότες αναλαμβάνουν την κάλυψη των εξόδων.

Έτσι, περίπου το 90% του πληθυσμού της χώρας έχει υποχρεωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (και οι φοιτητές). Παράλληλα, το σύστημα ιατρικής ασφάλισης και πρόνοιας καλύπτει όλες τις βασικές παροχές, όπως τη συνταξιοδότηση, την επιδότηση για ασθένεια ή ατύχημα, την προστασία της μητρότητας, τα επιδόματα παιδιών, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όπως επίσης και τα επιδόματα σε ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων ορφανά, πολύτεκνες οικογένειες κ.ά

Oι κρατήσεις σε έναν μισθωτό  είναι 
περίπου 45%, εκπίπτουν όμως από τον φόρο.

Το επίπεδο της δημόσιας υγείας είναι υψηλό. Τα νοσοκομεία λειτουργούν με την υποστήριξη των τοπικών δήμων, θρησκευτικών οργανώσεων ή γιατρών του ιδιωτικού τομέα. Η γερμανική κυβέρνηση διαθέτει περισσότερα κονδύλια για τον τομέα της υγείας από ό,τι οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τα νηπιαγωγεία, οι παιδικοί σταθμοί και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στη Γερμανία δε διαχωρίζονται, αλλά αποτελούν ενιαία σχολικά ιδρύματα, για την εγγραφή του παιδιού χρειάζεται ένα πιστοποιητικό που το παρέχει η αντίστοιχη υπηρεσία του δήμου που ανήκετε. Ανάλογα με τον σταθμό δέχονται από βρέφη 3 μηνών μέχρι και παιδάκια πριν πάνε στο σχολείο. Σε κάθε περίπτωση από 1 έτους και πάνω κάθε παιδί δικαιούται από το νόμο θέση σε σταθμό για μισή μέρα. Ανάλογα με το εισόδημα της οικογένειας και ανάλογα με τις ώρες που πάει το παιδί στο σταθμό υπάρχει συμμετοχή σε όλους τους σταθμούς. Επίσης όταν το παιδί φτάσει τρία χρόνια πριν πάει στο δημοτικό σχολείο τότε δικαιούται δωρεάν παιδικό σταθμό.

Με πληθυσμό 9.5 εκατομμύρια Το Βασίλειο της Σουηδίας είναι σκανδιναβική χώρα στη βόρεια Ευρώπη ασχέτως  της χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας ,  διαθέτει πλούσιους φυσικούς πόρους σε νερό, ξυλεία και σιδηρομεταλλεύματα και οι πολίτες της απολαμβάνουν υψηλό βιοτικό επίπεδο καθώς σαν χώρα γενικά θεωρείται σύγχρονη, πολιτικά φιλελεύθερη και με ισχυρό κοινωνικό κράτος.

Αν και οι δαπάνες διαβίωσης στη Σουηδία είναι πολύ υψηλότερες από τις περισσότερες χώρες της δυτικής Ευρώπης   παραμένει μία από τις πιο ισότιμες χώρες όσον αφορά την κατανομή εισοδήματος και έχει έναν από τους πιο χαμηλούς δείκτες φτώχειας ανά τον κόσμο, αποτελεί δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης και κατατάσσεται  στις χώρες που παρέχουν υψηλή ποιότητα ζωής.
οι κρατήσεις για τους μισθωτούς   είναι 
περίπου 30%  και μπορεί να πληρώνουν υψηλούς φόρους για το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας αλλά Παρ όλα αυτά έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μία ισορροπία στην κοινωνία.

Οι συβάσεις εργασίας στη Σουηδία μπορούν να είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η προσωρινή εργασία (π.χ. σύβαση έργου) επιτρέπεται µόνο έως την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή όταν κάποιος εργάζεται αντικαθιστώντας κάποιον εργαζόμενο. Επιτρέπεται δοκιμαστική πρόσληψη µε ανώτατο όριο τους 6 μήνες και πάντα σύμφωνα µε τις συλλογικές συβάσεις εργασίας. Οι εργασιακές σχέσεις στη Σουηδία καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις συλλογικές συβάσεις εργασίας που υπογράφουν οι ενώσεις των εργαζομένων µε τους συνδέσμους των εργοδοτών. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι στη Σουηδία είναι µέλη συνδικαλιστικών ενώσεων. Στη Σουηδία γενικά εργάζονται 40 ώρες την εβδομάδα και κάθε εργαζόμενος δικαιούται γενικά κανονική άδεια τουλάχιστον 25 εργάσιμων ημερών.

Η εκπαίδευση είναι δωρεάν το σύστημα υγείας είναι οικονομικό και η μέριμνα για τα παιδία και την 3η ηλικία είναι ισότιμη και έχουν πρόσβαση όλοι όσοι ζουν και εργάζονται εκεί.

Στη Σουηδία η υποχρεωτική εκπαίδευση έχει τη μορφή βασικής εκπαίδευσης για παιδιά από 7 έως 16 ετών. Ωστόσο, τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να αρχίσουν το σχολείο έξι χρονών, εφόσον το επιθυμούν οι γονείς. Η παρακολούθηση δεν είναι υποχρεωτική για το παιδί. Το σχολικό έτος αρχίζει τον Αύγουστο και τελειώνει τον Ιούνιο και χωρίζεται σε δύο περιόδους. Σύμφωνα µε το νόμο για την εκπαίδευση, η σχολική φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά που κατοικούν στη Σουηδία. Ολόκληρη η υποχρεωτική σχολική φοίτηση είναι μικτή (αρρένων και θηλέων) και παρέχεται δωρεάν. Οι κοινότητες υποχρεούνται να παρέχουν δωρεάν στους μαθητές όλο το απαραίτητο υλικό για τη σχολική εργασία, ιδίως τα βιβλία, καθώς και τη μεταφορά προς το σχολείο αλλά και η σίτιση.Το απολυτήριο χορηγείται στο τέλος της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης ή νωρίτερα αν ο μαθητής συμπληρώσει µε επιτυχία το ένατο σχολικό έτος. Εκτός από τη δωρεάν παροχή εκπαιδευτικού υλικού και μεταφοράς, όλα τα παιδιά στη Σουηδία δικαιούνται ένα γενικό επίδομα τέκνου έως την ηλικία των 16 ετών, στη συνέχεια υπάρχει ένα εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο καλύπτει τους μήνες εκείνους κατά τους οποίους ο μαθητής παραμένει στην υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση µετά την ηλικία των 16 ετών.

Η Σουηδία εδώ και πολλά χρόνια είναι μεταξύ των χωρών που βρίσκονται στην κορυφή, όσον αφορά στην έρευνα και στην ανάπτυξη τεχνολογίας στην Ε.Ε. Επίσης παραμένει µια ανεπτυγμένη βιομηχανική χώρα µε εύρωστο κατασκευαστικό τομέα και ανεπτυγμένο τον τομέα της πληροφορικής (ΙΤ), παρόλη την κρίση που αντιμετώπισε διεθνώς τα τελευταία χρόνια ο κλάδος. Επομένως υπάρχει στην Σουηδική αγορά εργασίας ανάγκη εξειδικευμένων επιστημόνων και μηχανικών. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό µε την μεγάλη εμπειρία της σουηδικής κοινωνίας, τόσο σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης, όσο και στο επίπεδο των απλών ανθρώπων, στην υποδοχή και στην ομαλή ενσωμάτωση μεταναστών καθιστά τη Σουηδία ελκυστικό προορισμό για έναν ευρωπαίο που θέλει να εργασθεί εκτός της χώρας προέλευσης του.

Με 6  εκατομμύρια πληθυσμό η  Δανία είναι η πιο πεδινή σε σχέση με τις άλλες σκανδιναβικές χώρες. Αποτελείται από τη χερσόνησο της Γιουτλάνδης και ένα αρχιπέλαγος με 400 περίπου νησιά, συνορεύει από ξηράς με τη Γερμανία, ενώ συνδέεται οδικώς μέσω της γέφυρας Oresund με την πόλη Μάλμε της Σουηδίας.ΟΙ Σημαντικότεροι εταίροι της είναι η Γερμανία ,η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο .

Ο δείκτης ανεργίας είναι σχεδόν μηδενικός , η Δανία επιτυγχάνει την εργασιακή ειρήνη με συλλογικές διαπραγματεύσεις όπου οι κοινωνικοί εταίροι-φορείς μπορούν από κοινού να συμφωνήσουν για τα ημερομίσθια, τους όρους εργασίας και τα επιδόματα . Κρίσιμο στοιχείο σε αυτό το μοντέλο είναι το ότι αφενός η Δανική εργοδοσία μπορεί να απολύει και να προσλαμβάνει µε ελάχιστες διαδικασίες και χωρίς κόστος, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να προσαρμόζονται στις αλλαγές των αγορών χωρίς απώλειες, και αφετέρου οι απολυμένοι εργαζόμενοι δεν ζημιώνονται σημαντικά, αφού η πολιτεία τους παρέχει άμεσα επιδόματα που λίγο δια­φέρουν από τις πρότερες αποδοχές τους

Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες συμ­φωνούν στην επιτυχία του Δανικού μοντέλου .Μπορεί η φορολογία εισοδήματος στη Δανία να βρίσκεται ανάμεσα στις υψηλότερες του κόσμου παρ όλα αυτά είναι μια ευημερούσα, ειρηνική και δημοκρατική χώρα που προσφέρει καλή υγειονομική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση, επιχειρηματικές ευκαιρίες  και δωρεάν παιδεία σε όλους τους κατοίκους της χώρας.

Η Δανία υποστηρίζει τους γονείς εργαζόμενους οι οποίοι λαμβάνουν συνολικά 52 εβδομάδες γονικής άδειας. Οι μητέρες επιδοτούνται μέχρι 18 εβδομάδες αλλά και οι πατέρες λαμβάνουν την δική τους οικονομική ενίσχυση, τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε δωρεάν ή χαμηλού κόστους φροντίδα.

Η Δανία είναι ένα Δημοκρατικό ,φιλειρηνικό και σύγχρονο κράτος οι περισσότεροι Δανοί έχουν υψηλό βιοτικό επίπεδο και αυτό γιατί ο πλούτος μοιράζεται ισάριθμα δύσκολά θα δείτε δισεκατομμυριούχο  ή φτωχό  δίνεται μεγάλη έμφαση στην ισότητα και στο ιδανικό ότι όλοι είναι ίσοι και πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τον ίδιο σεβασμό ανεξάρτητα από την κοινωνική ή την εθνική τους προέλευση. Αυτή η ανεκτική ατμόσφαιρα καθιστά εύκολο για έναν αλλοδαπό να εγκατασταθεί στην Δανία.