Νοσηλευτές στην Σουηδια
Ζητούνται Νοσηλευτές/τριες για τα παρακάτω τμήματα Χειρουργικό τμήμα Καρδιάς, Θώρακος και Αγγείων Νευροχειρουργικό τμήμα Γενικής Χειρουργικής Ορθοπεδικό και Χειρουργική Τραυμάτων Μ.Ε.Θ. ΟΙ υποψήφιοι πρέπει να έχουν Πτυχίο τετραετούς φοίτησης και τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία στο αντίστοιχο τμήμα . Στους υποψήφιους που θα γίνουν δεκτοί και θα εξασφαλίσουν μία θέση εργασίας θα προσφερθούν: · Δωρεάν μαθήματα [...] Read more